Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jei jos nekompensuojamos iš:
 valstybės ir savivaldybės biudžeto,
 privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,
 valstybės, savivaldybės, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų
sveikatos programoms finansuoti.

Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, moka patys pacientai arba už juos gali
sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.
Papildomos mokamos paslaugos teikiamos, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis
bazinėmis kainomis:

 • Paslaugos, sveikatos apsaugos ministro įsakymuose, nurodytos kaip mokamos;

 • Skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių;

 • Laboratoriniai tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto normą ir
  skiriami pacientui pageidaujant;

 • Pacientai, kurie savo iniciatyva, pasirenka specialistų konsultacijas, papildomus
  diagnostinius ar tyrimo metodus;

 • Pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis;

 • Sveikatos tikrinimą vykstant į užsienį;

 • Norintiems įsigyti civilinį ginklą;

 • Profilaktiniai sveikatos tikrinimai;

 • Norintiems įsigyti vairuotojo pažymėjimą,