Slaugos paslaugos

Slaugos paslaugos

Slaugos paslaugos teikiamos pacientų namuose.
Ambulatorines slaugos paslaugas teikia specialistų komanda: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas,
kineziterapeutas.
Slaugos paslaugas namuose gali gauti pacientai, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis (SP1) arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais
(SP2); pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras
funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo; pacientai, kuriems yra
atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, gydytojui
specialistui išrašius siuntimą šiai paslaugai gauti.
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos nemokamai, jos finansuojamos
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.