Gydytojų iškvietimas

GYDYTOJŲ IŠKVIETIMO Į NAMUS TVARKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.
V-133 „Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, gydytojas į namus vyksta šiais atvejais:
 
1.1. pas naujagimius, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei
jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris.
1.2. Pas sergančius vaikus iki 1 metų amžiaus.
1.3. Pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
1.4. Pas asmenis, kuriems yra nustatytas 0 – 25 procentų darbingumo lygis arba specialusis
nuolatinės slaugos poreikis.
1.5. Pas pacientus, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti).
1.6. Pas pacientus, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų.
1.7. Pas pacientus, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5ºC temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą
mažinantys vaistai.
 
Kitais atvejais sprendimą dėl vizito į namus būtinumą sprendžia pacientą gydantis šeimos
gydytojas. Išsikviesti gydytoją į namus gali pacientas ar jo globėjai. Jie privalo nurodyti iškvietimo
priežastį. Kviečiant gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.
Gydytojų iškvietimai į namus priimami telefonu (8 41) 55 06 91, +370 679 40458 arba atvykus į
registratūrą darbo dienomis nuo 8 val. iki 11 val.