Nemokamos paslaugos

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS
APRAŠAS

1.UAB Gegužių sveikatos centre (toliau – centre) teikiamos valstybės laiduojamos (nemokamos)
asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis, pagal įstaigos ir Šiaulių teritorinės ligonių kasos sudarytos sutarties paslaugų
nomenklatūrą, Lietuvos medicinos normą MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“.
2.Šios paslaugos teikiamos privalomuoju sveikatos draudimu draustiems ir įstaigą pasirinkusiems
pacientams (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas).
3.Nemokamai įstaigoje teikiamos:
3.1Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros paslaugą vykdančių profesinės kvalifikacijos
gydytojų paslaugos: šeimos gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo paslaugos;
bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos; nuotolinės sveikatos priežiūros specialistų paslaugos.
Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d.
įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nuostatas.
3.2Paslaugos asmenims, priskirtiems rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina; A grupės beta
hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2-7 metų vaikams, sirgusiems
VKTI ligomis; sergančio tuberkulioze išgydymas; glikolizinto hemoglobino nustatymo paslauga;
ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika; fiziologinio nėštumo priežiūra; asmenų, kuriems
taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu; ankstyvasis alkoholio
vartojimo rizikos įvertinimas; vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra; neįgaliųjų sveikatos priežiūra;
vaikų imunoprofilaktika; moksleivių paruošimas mokyklai; slaugos personalo procedūros namuose;
būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų prie įstaigos
gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą; kraujo tyrimai, tyrimai atliekami prieš
planinę operaciją.
3.3Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: gydytojo odontologo
paslaugos; burnos higienisto paslaugos; moksleivių paruošimas mokyklai; vaikų krūminių dantų
dengimas silantinėmis medžiagomis; būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems
iki 18 m., neįtrauktiems į įstaigos prirašytų gyventojų sąrašą, pagal Gydytojo odontologo medicinos
normą.
3.4Slaugos paslaugos namuose. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų
apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais.
3.8Prevencinių priemonių programų paslaugos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro teisės aktais pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms priskirta apimtimi,
jas sudaro:
3.8.1Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa;
3.8.2Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa;
3.8.3Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos programa;
3.8.4Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos finansavimo programa;
3.8.5Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa.
3.9Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl pirminių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų;
3.9.2Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu
sveikatos draudimu pagal Šeimos gydytojo medicinos normą;
3.9.3Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos
sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą pagal Gydytojo odontologo medicinos
normą.
4.Būtinoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir
būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.
5.Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
sveikatos priežiūros įstaigose“.
6.Įstaigoje atliekami profilaktiniai skiepijimai pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro patvirtintą vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių bei skiepijimus nuo stabligės,
pasiutligės ir kitų ypatingai pavojingų infekcijų teisės aktų nustatyta tvarka.
7.Įstaigoje atliekama laikinojo nedarbingumo ekspertizė.
3.11Atliekami tyrimai: bendras klinikinis kraujo tyrimas, bendras klinikinis šlapimo tyrimas, mikroalbumino
kiekio šlapime nustatymas, C reaktyviojo baltymo nustatymas ir/ar eritrocitų nusėdimo greičio nustatymas,
gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, glikozilinto hemoglobino nustatymas (( sergantiems cukriniu diabetu)
4 kartus per metus)), cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas, K ir Na kraujo serume nustatymas,
kreatinino nustatymas, gliukozės toleravimo mėginys, ALT (alanininės transaminazės), ASAT (asparagininės
transaminazės), ŠF (šarminės fosfatazės), GGT (gama-gliutamil transferazės), bilirubino kiekio kraujyje
nustatymas, skydliaukės hormonų (TTH (tireotropinio) nustatymas, protrombino laiko nustatymas (SPA 12
kartų per metus, vartojantiems krešumą mažinančius vaistus), prostatos specifinio antigeno nustatymas
(pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo), siunčiant planinei operacijai (protrombino laikas
3.12Atliekamos procedūros – injekcijos į raumenis ir veną, skiepai, pirminis žaizdų sutvarkymas ir perrišimai,
ausies landų išplovimas, akispūdžio matavimas (pacientams nuo 40 m.), chirurginių odos ir paodžio pūlinių,
hidradenitų gydymas, pagal patvirtintą šeimos gydytojo ar gydytojo dirbančio komandoje medicinos normą
bei pagal slaugytojų patvirtintas medicinos normas.